Europa

Europa
Entidade beneficiaria das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas

Entidade beneficiaria das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas

O obxectivo principal destas axudas é incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas. 

Europa

Europa

Esta empresa fue beneficiaria de uan ayuda del programa IGAPE GALICIA EXPORTA EMPRESAS. 

OPERACIÓN FINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA OPERATIVO FEDER GLAICIA 2014-2020